DANH SÁCH HỌC PHẬT CƠ BẢN KHÓA 5 (BUỔI SÁNG)

DANH SÁCH CƠ BẢN PHẬT HỌC KHÓA 5 (SÁNG)

 KHAI GIẢNG VÀO LÚC 06G00 NGÀY 08/11/2021 (04/10 AL)

STT MÃ HỌC VIÊN HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH ( NẾU CÓ )
1 CBK5001 Đào Quang Trường Phúc Trí
2 CBK5002 Vương Thị Tuyết Mai Hoa Xuân
3 CBK5003 Nguyễn Thị Thanh Phương Nguyệt Nga
4 CBK5004 Nguyễn Mạnh Hùng Ngộ Phúc Dũng
5 CBK5005 Đặng Thị Bích Thanh Phổ Nhãn
6 CBK5006 Vũ Thị Thuý Hiệu Diệu Thục
7 CBK5007 Đặng Thị Phong Quảng Phú
8 CBK5008 Đặng Văn Vui Thích Vạn Tiến
9 CBK5009 Danh Bền Thich Minh Nguyên
10 CBK5010 Trương Thị Cúc Hườn Dịu
11 CBK5011 Nguyễn Thị Hậu Tuệ Tâm
12 CBK5012 Trần Đức Thành
13 CBK5013 Bạch Thị Thanh Hương Diệu Âm Tịnh Hương
14 CBK5014 Lê Thị Kim Oanh Ngọc Vũ
15 CBK5015 Vũ Thị Thúy Hằng Trúc Diệu Từ
16 CBK5016 Lê Ngọc Bửu Duy Đức Đạo
17 CBK5017 Lê Thị Thuỳ Trang Hoa Hạnh
18 CBK5018 Vu Thị Chiên Ngọc Đàn
19 CBK5019 Phan Thị Hường Chân Thiện Tâm
20 CBK5020 Nguyễn Thị Hà Tuệ Hiền
21 CBK5021 Trần Thị Kim Oanh Hoa Minh
22 CBK5022 Đỗ Thị Hồng Lũy Quảng Truyền
23 CBK5023 Ngô Thị Ngọc Trân Nguyên Châu
24 CBK5024 Trần Quốc Vượng Pháp Huệ
25 CBK5025 Nguyễn Thanh Bình Chánh Phúc
26 CBK5026 Nguyễn Thị Luyến Giác Liên
27 CBK5027 Trần Khánh Toàn Chúc Thành
28 CBK5028 Trương Thị Kim Chi Nguyên Tâm
29 CBK5029 Đào Thị Trang
30 CBK5030 Đỗ Quốc Huy Thích Đạo Trụ
31 CBK5031 Lê Bùi Yến My Phúc Ngọc
32 CBK5032 Nguyễn Thị Phương Thanh Giác Từ Bi
33 CBK5033 Nguyễn Thanh Hương Không
34 CBK5034 Chung Bội Ngân
35 CBK5035 Nguyễn Đức Nam Đồng Hải
36 CBK5036 Nguyễn Thị Thu Hương Diệu Hạnh
37 CBK5037 Trần Văn Lợi Thiện Công
38 CBK5038 Lê Thị Linh Diệu Định
39 CBK5039 Nguyễn Xuân Phong Thích Minh An
40 CBK5040 Quách Dương Ngọc Dung Tịnh Từ
41 CBK5041 Phan Thị Thuý Vi Nguyên Diệu
42 CBK5042 Đặng Thị Thanh Nguyệt Tịnh
43 CBK5043 Nguyễn Thị Huyền Trang
44 CBK5044 Phạm Thị Hồng Nguyệt Quảng Trang
45 CBK5045 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Bồ Đề Không
46 CBK5046 Phạm Thu Hường
47 CBK5047 Trương Thị Thanh Hằng Ngọc Linh
48 CBK5048 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Tuệ Liên
49 CBK5049 Trần Thị Thu Kỳ Phúc
50 CBK5050 Nguyễn Thị Thu Hà Như Tịnh
51 CBK5051 Lý Quốc Thắng Thích Bảo Lâm
52 CBK5052 Trần Thị Hồng Loan Tường Loan
53 CBK5053 Lê Thuận Lợi Thiện Hạnh
54 CBK5054 Lê Thị Thanh Vân Nhuận Tịnh
55 CBK5055 Nghiêm Thị Duyện
56 CBK5056 Lê Thị Bích Huệ
57 CBK5057 Nguyễn Thị Minh Huyền Hoa Đức
58 CBK5058 Lương Niệm Huy Tịnh Huân
59 CBK5059 Lê Bích Thủy Donjam Gyalten
60 CBK5060 Vũ Thị Thanh Hữu Bình
61 CBK5061 Đào Thị Thúy Như Pháp Hải
62 CBK5062 Hoàng Thị Hồng Hoa Chơn Bảo Viên
63 CBK5063 Nguyễn Thị Tươi Lạc Diệu Hiền
64 CBK5064 Nguyễn Văn Nam Nhuận Hùng
65 CBK5065 Vũ Ngọc Thảo Dịu Tâm
66 CBK5066 Lê Thị Hiền
67 CBK5067 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Ánh
68 CBK5068 Dương Mạnh Tân
69 CBK5069 Nguễn Tiểu Ngư
70 CBK5070 Phan Ngọc Diễm Quỳnh Diệu Minh
71 CBK5071 Lý Xuân Sanh
72 CBK5072 Nguyễn Thị Diễm Thuý Giác Ngọc Nhi
73 CBK5073 Huỳnh Thị Thu Thảo
74 CBK5074 Đào Thi Tú Hiêu Diêu Tâm
75 CBK5075 Bùi Thúy Nga Bảo Viên
76 CBK5076 Phạm Thị Phượng Như Hoàng
77 CBK5077 Nguyễn Thị Lan Anh Diệu Tín Khuê
78 CBK5078 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
79 CBK5079 Trương Thị Vang Hoa Trí
80 CBK5080 Trương Thị Kết Trung Vân
81 CBK5081 Nguyễn Thành Huế Thanh Hương
82 CBK5082 Ngô Thị Thu Thuỷ
83 CBK5083 Trịnh Thị Minh Huệ Mỹ Hạnh
84 CBK5084 Nguyễn Thị Tí Giác Quý
85 CBK5085 Nguyễn Thanh Văn Phước Hảo
86 CBK5086 Lê Thị Nga Quảng Thúy
87 CBK5087 Đan Trần Tường Nguyên
88 CBK5088 Nguyễn Thị Dung Thích Nữ Huệ An
89 CBK5089 Nguyễn Thị Phượng Hiệu Diệu Duyên
90 CBK5090 Nguyễn Thị Phượng Phàng Diệu Nghĩa
91 CBK5091 Huỳnh Thị Khánh Ngọc Hỷ
92 CBK5092 Trần Hữu Phương Uyên
93 CBK5093 Chu Thị Thanh Tâm Huyền Tịnh
94 CBK5094 Huỳnh Thị Sương Tâm Hoa
95 CBK5095 Trần Thị Hồng Thắm Tâm Ngọc
96 CBK5096 Dương Thị Nở Hoa Tâm
97 CBK5097 Ngô Thị Bình Chơn diệu hạnh
98 CBK5098 Trần Quốc Hưng
99 CBK5099 Trần Thị Nụ Hiệu Diệu hoa
100 CBK5100 Trương Thị kim ngọc Viên Thiện
101 CBK5101 Đào Thị Tú Hiệu Diệu Tâm
102 CBK5102 Trịnh Thị Hồng Nhung
103 CBK5103 Lê Thị Thùy Trang Quảng Nghiêm
104 CBK5104 Nguyễn Mai Hương
105 CBK5105 Nguyễn Trùng Dương
106 CBK5106 Đinh Thị Duân Diệu Oanh
107 CBK5107 Nguyễn Thị Thúy Huyền Diệu Tốt
108 CBK5108 Nguyễn Thị Vân Anh
109 CBK5109 Thu Hương Thiện Đức
110 CBK5110 Trần Thị Hát Thích Đàm Nhẫn
111 CBK5111 Võ Thị Ánh Ngọc Diệu Ngọc
112 CBK5112 Phạm Thị Sáu
113 CBK5113 Nguyễn Thị Tuyến Diệu Việt
114 CBK5114 Đô Bích Thuỷ Hoa Đức
115 CBK5115 Nguyễn Tường Vi Ngọc Mỹ
116 CBK5116 Đỗ Chí Cương Minh Thiện
117 CBK5117 Phạm Thị Kim Hân Phúc Kiến
118 CBK5118 Ngô Thị Phượng Ánh
119 CBK5119 Trần Thị Huyền Giác Chân Nhàn
120 CBK5120 Lê Thị Thuỳ Trang Nguyên Liên Trang
121 CBK5121 Nguyễn Thị Tính
122 CBK5122 Nguyễn Thị Hạnh Diệu Diệu Hoa
123 CBK5123 Nguyễn Thị Huê Huệ Thơm
124 CBK5124 Trần Ngọc Bích Tĩnh Như
125 CBK5125 Lê Minh Châu
126 CBK5126 Đăng Thi Hưu Ngoc Giac Liên Ngoc
127 CBK5127 Nguyễn Hồng Ngự Thiện Trí
128 CBK5128 Nguyễn Thị An Vinh Nguyên Hậu
129 CBK5129 Đổ Thị Cẩm Ly Huệ Thanh
130 CBK5130 Nguyễn Thị Hồng
131 CBK5131 Phạm Thị Côi
132 CBK5132 Đặng Thị Hệp Thích Nữ Diệu Ân
133 CBK5133 Trần Phú Quí Pháp Quảng Toàn
134 CBK5134 Nguyễn Thị Pha Diệu Lê
135 CBK5135 Trần Thị Nga
136 CBK5136 Lê Thị Hoàng Hải
137 CBK5137 Dương Thị Hoàn
138 CBK5138 Nguyễn Thị Phương Thanh Diệu thơm
139 CBK5139 Nguyễn Thị Phượng Hoa Hạnh
140 CBK5140 Đỗ Thị Phượng Hoa Hạnh
141 CBK5141 Đoàn Trí Dũng Chơn Dũng
142 CBK5142 Nguyễn Thị Giang Linh
143 CBK5143 Trần Lê Huy Linh Nguyên Hữu
144 CBK5144 Trần Thị Lệ Thủy Liên Tịnh
145 CBK5145 Phạm Thị Hiền Từ Hạnh Bảo
146 CBK5146 Nguyễn Thị Tiên
147 CBK5147 Nguyễn Thị Hồng

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *