21. Thập Thiện Nghiệp

Giảng Sư: NS. Thích Nữ Phục Liên – Phó Phân Ban Ni Giới Tỉnh Gia Lai, Uỷ Viên Ban Giáo Dục Phật Giáo Tỉnh Gia Lai.

Thời gian thuyết giảng: 09g00 ngày 21/12/2021 (18/11 AL) thứ 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *