28. Ý nghĩa của chữ Bồ Tát

Giảng sư: Sư cô Thích Nữ Hòa Nhã – Thành Viên Giảng Sư Đoàn Ban Hoằng Pháp TP.HCM

Thời giang thuyết giảng: 06g00 ngày 28/12/2021 (25/11 AL) thứ 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *